Sorry, this video is not available in your country.

Cảnh Sát Malaysia San Bằng Máy Khai Thác Bitcoin Trị Giá 1,25 Triệu USD

chia sẻ

Cảnh Sát Malaysia San Bằng Máy Khai Thác Bitcoin Trị Giá 1,25 Triệu USD

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 28/07/2021
1.069 thiết bị khai thác tiền điện tử đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích từ tháng 2-4/2021. Các cuộc đột kích được thúc đẩy bởi hành vi trộm cắp lượng điện trị giá 2 triệu đô-la để cung cấp năng lượng cho các giàn khoan.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm