Sorry, this video is not available in your country.

Cây Mai Hơn 100 Tuổi Được Trả 3 Tỷ, Chủ Nhân Quyết Không Bán

chia sẻ

Cây Mai Hơn 100 Tuổi Được Trả 3 Tỷ, Chủ Nhân Quyết Không Bán

Người đăng: conmalangvudai
Cây mai hơn 100 tuổi tại chợ hoa Xuân ở Đà Nẵng được trả giá 3 tỷ đồng; tuy nhiên, chủ cây này nhất quyết không bán, chỉ để trưng bày.
Tags: Khám phá

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm