Sorry, this video is not available in your country.

Cầy Mangut Nhảy Lên Cao, Cắn Cổ Rắn Độc Để Ăn Thịt

chia sẻ

Cầy Mangut Nhảy Lên Cao, Cắn Cổ Rắn Độc Để Ăn Thịt

Người đăng: conmalangvudai
Đoạn video ghi lại cảnh con cầy mangut nhảy lên và cắn một con rắn mamba đen dài đang treo mình trên cây. Nó liên tục ngoạm cổ kéo rắn độc xuống để ăn thịt.
Tags: Động vật

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm