Sorry, this video is not available in your country.

Chàng Trai Dẹp Sách Vở Đi Nhặt Đá Làm Giàu

chia sẻ

Chàng Trai Dẹp Sách Vở Đi Nhặt Đá Làm Giàu

Người đăng: hongvan83
Bảo lưu đại học để theo đam mê hội họa, từ những viên đá cuội bỏ đi, Kiên nhặt về biến thành những tác phẩm tiền triệu.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm