Sorry, this video is not available in your country.

Chen Lấn Mua Cua Hấp Ở Sài Gòn

chia sẻ

Chen Lấn Mua Cua Hấp Ở Sài Gòn

Người đăng: hongvan83
Trong 3 phút, mâm cua hấp gần 40 kg trên vỉa hè của bà Dung được bán sạch, trong khi nhiều người đến từ rất sớm nhưng vẫn không mua được.  

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm