Sorry, this video is not available in your country.

Chi Pu Suýt Khóc Khi Nghe Thanh Lam Nói "Không Học Hành Vẫn Nổi Tiếng"

chia sẻ

Chi Pu Suýt Khóc Khi Nghe Thanh Lam Nói "Không Học Hành Vẫn Nổi Tiếng"

Người đăng: seuden9x
Trong minishow mới đây, khi được hỏi về suy nghĩ của mình trước nhận định của ca sĩ Thanh Lam rằng: “Miền Nam nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này", Chi Pu đã suýt khóc.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm