Sorry, this video is not available in your country.

Chiến Lược Sinh Tồn Của Loài Vật Chậm Nhất Hành Tinh

chia sẻ

Chiến Lược Sinh Tồn Của Loài Vật Chậm Nhất Hành Tinh

Người đăng: hongvan83
Ngủ nhiều và hoạt động chậm hết mức có thể là cách thức sinh tồn giúp loài lười sống sót qua 64 triệu năm trên Trái Đất.

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm