Sorry, this video is not available in your country.

Chim Bồ Câu Đua Ở Bỉ Thu Hút Giá Thầu Trị Giá 1,5 Triệu Đô La

chia sẻ

Chim Bồ Câu Đua Ở Bỉ Thu Hút Giá Thầu Trị Giá 1,5 Triệu Đô La

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/11/2020
Nhà đấu giá trực tuyến cho biết, một con chim bồ câu đua hai tuổi của Bỉ có tên là New Kim sắp lập kỷ lục thế giới với hơn 1,5 triệu USD trong cuộc đấu giá, mức giá còn đặc biệt hơn vì con chim này là con cái.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm