Sorry, this video is not available in your country.

Chim Cánh Cụt Khuấy Động Không Khí Tết Ở Trung Quốc

chia sẻ

Chim Cánh Cụt Khuấy Động Không Khí Tết Ở Trung Quốc

Người đăng: conmalangvudai
Gia đình chim cánh cụt mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc, khuấy động không khí những ngày cận tết ở tỉnh Hắc Long Giang.

Video Đời sống

Xem thêm