Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Chôn Nhời 2: Chôn Nhời 2

6.3 / 15 đánh giá
Thể loại: Hài, Tiểu phẩm
Đạo diễn:
Sản xuất: Thang Long Audio Visual
Một ngày nọ, mẹ vợ của quan Bợm bỗng dưng đòi lên ở cùng với mục đích thúc giục hai vợ chồng Bợm sinh con. Bợm tự dưng bị rơi vào cảnh một cổ hai tròng áp bức của vợ và mẹ vợ nên đành phải tìm cách chôn nhời cho hả.

Có thể bạn thích