Sorry, this video is not available in your country.

Chùa Cầu Hội An 400 Tuổi Xuống Cấp Nghiêm Trọng

chia sẻ

Chùa Cầu Hội An 400 Tuổi Xuống Cấp Nghiêm Trọng

Người đăng: hongvan83
Nhiều chi tiết khớp nối bằng gỗ của chùa Cầu hiện mục và nứt gãy. Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra phương án trùng tu.        

Video Đời sống/Du lịch

Xem thêm