Sorry, this video is not available in your country.

'Công Nghệ Giáo Dục Giúp Học Sinh Viết Đúng, Nắm Chắc Luật Chính Tả'

chia sẻ

'Công Nghệ Giáo Dục Giúp Học Sinh Viết Đúng, Nắm Chắc Luật Chính Tả'

Người đăng: conmalangvudai
Sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục giúp học sinh phân biệt âm - chữ, quy tắc đánh vần, chính tả, không phải thay thế chữ bằng hình vuông, tròn như nhiều người hiểu nhầm.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm