Sorry, this video is not available in your country.

Cụ Bà 81 Tuổi Học Đàn Để Quên Cuộc Đời ''Buồn Ba Kiếp''

chia sẻ

Cụ Bà 81 Tuổi Học Đàn Để Quên Cuộc Đời ''Buồn Ba Kiếp''

Người đăng: hongvan83
Bà cụ Trần Thị Xuân bảo "bà thích nhạc, thích hát lắm" vì nó cho bà niềm vui để không còn nhớ về cuộc đời buồn từ khi còn bé cho đến lúc cuối đời. 

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm