Sorry, this video is not available in your country.

Cụ Ông Biết 3 Ngoại Ngữ Bán Chuột Giấy Ở Nhà Thờ Đức Bà

chia sẻ

Cụ Ông Biết 3 Ngoại Ngữ Bán Chuột Giấy Ở Nhà Thờ Đức Bà

Người đăng: hongvan83
Gần 30 năm qua, mặc cho sự phát triển của công nghệ, ông Nguyễn Kim Hạnh (TP HCM) vẫn làm đồ chơi dân gian vì tình yêu dành cho trẻ.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm