Sorry, this video is not available in your country.

Đặc Nhiệm Trung Quốc Thế Thân Cho Con Tin, Hạ Gục Kẻ Cầm Dao Ngoạn Mục

chia sẻ

Đặc Nhiệm Trung Quốc Thế Thân Cho Con Tin, Hạ Gục Kẻ Cầm Dao Ngoạn Mục

Người đăng: conmalangvudai
Nam đặc nhiệm nhờ người trói chân tay mình lại rồi đề nghị thế thân thay con tin, sau đó bí mật tự tháo dây ở tay và tung đòn khống chế kẻ cầm dao, giải cứu nữ con tin thành công.
Tags: tin tức, tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm