Sorry, this video is not available in your country.

Dân Làng Chài Ở Bình Thuận Vác Từng Bao Cát Ngăn Sóng Giật Sập Nhà

chia sẻ

Dân Làng Chài Ở Bình Thuận Vác Từng Bao Cát Ngăn Sóng Giật Sập Nhà

Người đăng: hongvan83
Trước việc sóng biển liên tục đánh vào làng biển Tiến Đức, kéo mọi thứ trong bờ ra xa, người dân phải dùng bao cát thả xuống nơi sạt lở.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm