Sorry, this video is not available in your country.

Dân Làng Mong Cây Sưa 130 Tuổi Sớm Được Đấu Giá

chia sẻ

Dân Làng Mong Cây Sưa 130 Tuổi Sớm Được Đấu Giá

Người đăng: conmalangvudai
Người dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) mong cây sưa 130 năm tuổi tại làng sớm được chính quyền chấp thuận định giá bán lấy kinh phí xây dựng thôn.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm