Sorry, this video is not available in your country.

Đang Ăn Uống, Thực Khách Được Khuyên Về Nhà Chống Dịch

chia sẻ

Đang Ăn Uống, Thực Khách Được Khuyên Về Nhà Chống Dịch

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/03/2020
Hàng quán khu vực Bùi Viện, quận 1, TP.HCM được yêu cầu không nhận khách, tắt đèn, tạm dừng hoạt động, chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền TP.HCM về việc không tụ tập đông người để tập trung phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm