Sorry, this video is not available in your country.

'Dạy Cả Năm Không Đủ Nộp Phạt 30 Triệu Theo Dự Thảo Của Bộ GD'

chia sẻ

'Dạy Cả Năm Không Đủ Nộp Phạt 30 Triệu Theo Dự Thảo Của Bộ GD'

Người đăng: conmalangvudai
Nhiều thầy cô cho rằng dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong giáo dục không phù hợp vì mức phạt quá cao so với lương trung bình của giáo viên hiện tại.
Tags: tin tức

Video Tin Tức

Xem thêm