Sorry, this video is not available in your country.

Điêu Thuyền

Yêu thích

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền: Điêu Thuyền

Người đăng:
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Nghệ sĩ: Kim Tử Long, Vũ Linh
Điêu Thuyền là con nuôi của Tư đồ Vương Doãn và được ông hết sức yêu chiều. Thời đó, Đổng Trác với sự giúp đỡ của Lã Bố đã thâu tóm hết quyền binh, ám hại công thần và ăn chơi sa đọa. Đứng trước tình cảnh này, Vương Doãn và Điêu Thuyền đã bày kế ly gián nhằm lật đổ Đổng Trác.
Tags: Cải lương cổ

Có thể bạn thích