Sorry, this video is not available in your country.

Đoàn Làm Phim Nga Đến Đà Nẵng Quay Kỷ Lục Gia Cắt Tóc Bằng Kiếm

chia sẻ

Đoàn Làm Phim Nga Đến Đà Nẵng Quay Kỷ Lục Gia Cắt Tóc Bằng Kiếm

Người đăng: conmalangvudai
Có tài cắt tóc bằng hai thanh kiếm Nhật, kỷ lục gia Việt Nam Nguyễn Hoàng Hưng vừa tiếp đoàn chương trình du lịch của Nga đến thực hiện các cảnh quay.
Tags: tin tức

Video Đời sống

Xem thêm