Sorry, this video is not available in your country.

Độc Đáo Loài Ruồi Được Đặt Theo Tên Siêu Anh Hùng Marvel

chia sẻ

Độc Đáo Loài Ruồi Được Đặt Theo Tên Siêu Anh Hùng Marvel

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/08/2020
Một số loài ruồi mới được đặt tên là Deadpool, Thor, Loki, Black Widow. Theo các nhà khoa học, họ dựa trên đặc điểm cơ thể của ruồi và cảm hứng với các siêu anh hùng để đặt tên.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm