Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Đời Sống Chợ Đêm: Đời Sống Chợ Đêm

Thể loại: Hài, Tiểu phẩm
Sản xuất: Rạng Đông
Cùng theo dõi tiểu phẩm hài Đời sống chợ đêm với sự tham gia của nhóm hài Kiệt Son.

Có thể bạn thích