Sorry, this video is not available in your country.

Đông Đảo Nghệ Sĩ Việt Tiếc Thương Tiễn Đưa NSND Anh Tú Về Nơi An Nghỉ

chia sẻ

Đông Đảo Nghệ Sĩ Việt Tiếc Thương Tiễn Đưa NSND Anh Tú Về Nơi An Nghỉ

Người đăng: conmalangvudai
Rất đông nghệ sĩ đã đến viếng và tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng, sáng 24/12.
Tags: Giải trí

Video Giải trí/Sao

Xem thêm