Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Những Bài Tập Cơ Bụng Dành Cho Phụ Nữ

Những Bài Tập Cơ Bụng Dành Cho Phụ Nữ: Động Tác Sit-Up

8.0 / 6 đánh giá
Bạn muốn mình không chỉ có một vòng eo thon, bụng phẳng mà còn lên cơ, múi? Hãy theo dõi những bài tập bổ ích dưới đây.

Có thể bạn thích