Sorry, this video is not available in your country.

Động Tác Sit-Up

Yêu thích

Những Bài Tập Cơ Bụng Dành Cho Phụ Nữ

Những Bài Tập Cơ Bụng Dành Cho Phụ Nữ: Động Tác Sit-Up

Người đăng: sportschannel
Bạn muốn mình không chỉ có một vòng eo thon, bụng phẳng mà còn lên cơ, múi? Hãy theo dõi những bài tập bổ ích dưới đây.
Tags: hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích