Sorry, this video is not available in your country.

Du Khách Cho Khỉ Ăn Trên Bán Đảo Sơn Trà Bất Chấp Cảnh Báo

chia sẻ

Du Khách Cho Khỉ Ăn Trên Bán Đảo Sơn Trà Bất Chấp Cảnh Báo

Người đăng: hongvan83
Việc du khách mang theo thực phẩm, tự ý cho cho khỉ ăn đã bị cảnh báo sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống động vật và nguy cơ tổn hại cho chính con người.

Video Đời sống/Du lịch

Xem thêm