Sorry, this video is not available in your country.

'Đức Mẹ Sầu Bi': Bức Tranh Từng Được Bán Với Giá 27 Triệu USD

chia sẻ

'Đức Mẹ Sầu Bi': Bức Tranh Từng Được Bán Với Giá 27 Triệu USD

Người đăng: conmalangvudai
Bức tranh “Đức mẹ sầu bi” được vẽ bởi họa sĩ người Pháp, tác phẩm từng được bán với giá 2,7 triệu USD.
Tags: Khám phá

Video Giải trí/Nghệ thuật

Xem thêm