Sorry, this video is not available in your country.

Dùng Vợt Bắt Bọ Xít Làm Món Ăn Ở Thanh Hóa

chia sẻ

Dùng Vợt Bắt Bọ Xít Làm Món Ăn Ở Thanh Hóa

Người đăng: thienbinh
Vào mùa xuân nhiều người dân Ngọc Lặc mang vợt đi bắt bọ xít trên cây nhãn để chế biến thành món ăn.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm