Sorry, this video is not available in your country.

Dùng Vợt Vớt Cá Bị Ngấm Thuốc Trong Vuông Tôm Ở Miền Tây

chia sẻ

Dùng Vợt Vớt Cá Bị Ngấm Thuốc Trong Vuông Tôm Ở Miền Tây

Người đăng: hongvan83
Trước khi thả tôm nuôi vụ mới, nông dân Cà Mau làm sạch ao bằng cách dùng loại thuốc không gây độc hại để bắt các loại cá tạp.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm