Sorry, this video is not available in your country.

Đường Hoa Nguyễn Huệ 2019 Rực Rỡ Trước Giờ Khai Mạc

chia sẻ

Đường Hoa Nguyễn Huệ 2019 Rực Rỡ Trước Giờ Khai Mạc

Người đăng: hongvan83
Một ngày trước khai mạc, các tiểu cảnh theo từng chủ đề, linh vật heo của đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM) đã cơ bản hoàn thành.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm