Sorry, this video is not available in your country.

Hải Cẩu Ăn Thịt Cá Mập Ngoài Khơi Mỹ

chia sẻ

Hải Cẩu Ăn Thịt Cá Mập Ngoài Khơi Mỹ

Người đăng: conmalangvudai
Con cá mập dài khoảng 1,2 - 1,5 mét bị hải cẩu giết chết và quăng quật xác để ăn thịt tại một vùng biển ven bờ ở California.
Tags: Cá mập

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm