Sorry, this video is not available in your country.

Hai Học Sinh Lớp 8 Ở Hà Nội Chế Tạo Cánh Tay Điều Khiển Bằng Suy Nghĩ

chia sẻ

Hai Học Sinh Lớp 8 Ở Hà Nội Chế Tạo Cánh Tay Điều Khiển Bằng Suy Nghĩ

Người đăng: hongvan83
Hai học sinh ở Hà Nội đã thiết kế, viết phần mềm và lắp ghép thành công cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm