Sorry, this video is not available in your country.

Hai Năm Giam Giữ Và Những Phiên Tòa Đẫm Nước Mắt Của Đoàn Thị Hương

chia sẻ

Hai Năm Giam Giữ Và Những Phiên Tòa Đẫm Nước Mắt Của Đoàn Thị Hương

Người đăng: conmalangvudai
Từ tháng 2/2017, Đoàn Thị Hương trải qua hàng loạt phiên tòa với cáo buộc ám sát người được cho là Kim Jong Nam. Hiện cô vẫn chưa được thả tự do và có thể phải đối mặt án tử hình.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm