Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Chôn Nhời 5

Chôn Nhời 5: Chôn Nhời 5

8.5 / 117 đánh giá
Thể loại: Hài, Tiểu phẩm
Đạo diễn:
Sản xuất: Thăng Long Audio
Phần 5 này đi sâu vào khai thác mâu thuẫn từ phủ đến huyện cho đến cấp xã và người gánh chịu những hậu quả không ai khác ngoài dân. Tất cả những sự kiện được gắn kết một cách hài hòa bằng nhiều tình huống hài từ đầu đến cuối, nhằm đem lại tiếng cười phê phán thói hư tật xấu của tầng lớp tham quan trong xã hội xưa.

Có thể bạn thích