Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Chục Tấn Cá Tồn Đọng - Làng Lồng Bè Dung Quất Chưa Thể Tháo Dỡ

chia sẻ

Hàng Chục Tấn Cá Tồn Đọng - Làng Lồng Bè Dung Quất Chưa Thể Tháo Dỡ

Người đăng: hongvan83
Gần 90 hộ nuôi cá lồng bè phải tháo dỡ trước ngày 30/4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay, số lượng hải sản trong lồng còn tồn hàng chục tấn.        

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm