Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Nghìn Tấn Ngao Chết Trắng Tại Thanh Hóa

chia sẻ

Hàng Nghìn Tấn Ngao Chết Trắng Tại Thanh Hóa

Người đăng: hongvan83
Diện tích nuôi dày gấp 4-5 lần cho phép khiến hàng nghìn tấn ngao của các hộ nuôi tại Hậu Lộc bị sặc bùn, chết trắng.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm