Sorry, this video is not available in your country.

Hé Lộ Kịch Bản Vụ Nổ Kho Phế Liệu Tại Táo Quân 2018

chia sẻ

Hé Lộ Kịch Bản Vụ Nổ Kho Phế Liệu Tại Táo Quân 2018

Người đăng: seuden9x
Mới đây, nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ video ghi lại cảnh hậu trường tập luyện chương trình Táo Quân 2018 của các nghệ sĩ hài. Trong video, Vân Dung, Công Lý, Quang Thắng, Tự Long, Xuân Bắc cùng một số thành viên trong ê-kíp tranh thủ tập kịch bản. Trong đó, nhiều người nhận ra một phần kịch bản có nhắc đến vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh vừa qua.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm