Sorry, this video is not available in your country.

Hệ Thống Giàn Giáo Đặc Biệt Trùng Tu Nhà Thờ Đức Bà

chia sẻ

Hệ Thống Giàn Giáo Đặc Biệt Trùng Tu Nhà Thờ Đức Bà

Người đăng: hongvan83
Hệ thống giàn giáo được chế tạo riêng và lắp đặt trong vòng 2 tháng để thay mái ngói và sửa chữa tháp chuông.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm