Sorry, this video is not available in your country.

Tùy Đường Xưng Hùng - Tập 1

Yêu thích

Tập phim

Tùy Đường Xưng Hùng - Heroes Of Sui And Tang Dynasties Tập 1

Đạo diễn: Lý Hàng Thao
Sản xuất: Zhejiang Great Wall Entertainment Co.,Ltd
Phim ca ngợi các anh hùng thời Tùy Đường với yếu tố hài hước những không kém phần oai hùng. Trong đó, Trình Giảo Kim là giang hồ hiệp khí, oai phong lẫm liệt nhưng khi về nhà thì lại rất sợ vợ.
Tags: Heroes Of Sui And Tang Dynasties, Tùy Đường Xưng Hùng

Có thể bạn thích