Sorry, this video is not available in your country.

Hiệu Trưởng Ở Sài Gòn Mời Học Sinh Ăn Sáng Để Trò Chuyện

chia sẻ

Hiệu Trưởng Ở Sài Gòn Mời Học Sinh Ăn Sáng Để Trò Chuyện

Người đăng: hongvan83
Học sinh có thành tích tốt sẽ được cô hiệu trưởng mời ăn sáng, cùng nhau trò chuyện bằng tiếng Anh vào sáng thứ 3 hàng tuần.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm