Sorry, this video is not available in your country.

Hít Xà

Yêu thích

Những Bài Tập Tay Tại Nhà

Những Bài Tập Tay Tại Nhà: Hít Xà

Người đăng: sportschannel
Tay là bộ phận rất quan trọng, tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động khác nhau của cơ thể. Đừng bỏ qua những bài tập tay nếu muốn phát triển cơ thể một cách toàn diện.
Tags: Thể thao, hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích