Sorry, this video is not available in your country.

Học Sinh Tiểu Học Tập Võ Tự Vệ Trong Giờ Chính Khóa

chia sẻ

Học Sinh Tiểu Học Tập Võ Tự Vệ Trong Giờ Chính Khóa

Người đăng: hongvan83
Hơn 300 học sinh trường tiểu học Newton GoldMark (Hà Nội) tập võ tự vệ và rèn luyện kỹ năng phản xạ trong giờ chính khóa.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm