Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 100 Nắp Cống Ở Trung Tâm Sài Gòn Được Vẽ Tranh Trang Trí

chia sẻ

Hơn 100 Nắp Cống Ở Trung Tâm Sài Gòn Được Vẽ Tranh Trang Trí

Người đăng: hongvan83
Với việc vẽ tranh trên nắp cống, đơn vị thoát nước đô thị của TP HCM hy vọng người dân không xả rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm