Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 3.000 Cây Thông 17 Năm Tuổi Bị Đầu Độc Tại Lâm Đồng

chia sẻ

Hơn 3.000 Cây Thông 17 Năm Tuổi Bị Đầu Độc Tại Lâm Đồng

Người đăng: hongvan83
Khoảng 10 ha thông tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà đã bị đầu độc trong vòng 10 ngày qua.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm