Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Cảnh Sát Mẫn Cán - Hot Fuzz

Thể loại: HBO GO, Điện ảnh
Đạo diễn: Edgar Wright
Nicholas Angel, một sĩ quan cảnh sát tài năng ở London, được cử về làm việc ở một thị trấn nhỏ. Tại đây, anh đã khám phá ra một bí mật đen tôi.

Có thể bạn thích