Sorry, this video is not available in your country.

Hướng Dẫn Các Kiểu Đẩy Cơ Đúng

Yêu thích

Hướng Dẫn Tập Đánh Billiards

Hướng Dẫn Tập Đánh Billiards: Hướng Dẫn Các Kiểu Đẩy Cơ Đúng

Người đăng: sportschannel
Rất nhiều người đam mê môn billiards nhưng không đi được cơ seri vì thiếu căn bản trong tư thế đứng, cách cầm cơ (gậy) để học đánh billiards.
Tags: Thể thao, hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích