Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hướng Dẫn Tập Đánh Billiards

Hướng Dẫn Tập Đánh Billiards: Hướng Dẫn Các Kiểu Đẩy Cơ Đúng

9.3 / 9 đánh giá
Rất nhiều người đam mê môn billiards nhưng không đi được cơ seri vì thiếu căn bản trong tư thế đứng, cách cầm cơ (gậy) để học đánh billiards.

Có thể bạn thích