Sorry, this video is not available in your country.

Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền 24 Thức: Tổ 7

Yêu thích

Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền

Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền: Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền 24 Thức: Tổ 7

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Thái cực quyền là một trong những môn phái võ thuật cổ truyền phong phú và nổi tiểng của Trung Quốc. Ngày nay, Thái cực quyền ở Trung Quốc được phổ biến rộng rãi vì nó có tác dụng thiết thực nhằm luyện tập củng cố và tăng cường sức khỏe cho mọi người.
Tags: Võ thuật, hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích