Sorry, this video is not available in your country.

Hương Tràm Lần Đầu Live "Em Gái Mưa"

Hương Tràm Lần Đầu Live "Em Gái Mưa"

Người đăng: seuden9x
Hương Tràm lần đầu tiên hát live "Em gái mưa" tại Cà Mau.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm