Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Tôi, Người Máy - I, Robot

8.7 / 207 đánh giá
Đạo diễn: Alex Proyas
Sản xuất: 20th Century Fox Film Corporation, Davis Entertainment, Mediastream Vierte Film GmbH & Co. Vermarktungs KG
Thời tương lai năm 2035, khi con người chế tạo ra robot để làm tất cả các công việc nặng nhọc thay mình. Nhưng khi một loại robot mới được chế tạo và phản lại loài người thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

Có thể bạn thích