Sorry, this video is not available in your country.

Khách Tây Đánh Giá Nhà Vệ Sinh Công Cộng Ở Hà Nội

chia sẻ

Khách Tây Đánh Giá Nhà Vệ Sinh Công Cộng Ở Hà Nội

Người đăng: hongvan83
Du khách nước ngoài đưa ra nhiều ý kiến khi nhận xét về nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội, có người hài lòng, có người hoàn toàn không.

Video Đời sống/Du lịch

Xem thêm